Nadzór budowlany

Chcąc mieć pewność, że inwestycja powstaje zgodnie z dokumentacją projektową oraz z obowiązującymi regulacjami prawnymi, warto zadbać o profesjonalny nadzór budowlany. Usługi nadzoru budowlanego są szczególnie istotne przy bardziej skomplikowanych realizacjach i większych projektach. Dzięki temu obiekt zostanie oddany do użytku z gwarancją prawidłowego wykonania wszystkich detali.

Z naszej strony oferujemy nadzór w postaci kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Osobiście zadbamy o wszystkie kwestie organizacyjne związane z budową domu. Nasze usługi w zakresie nadzoru budowlanego obejmują przede wszystkim:

  • stały nadzór prac budowlanych,
  • reprezentowanie inwestora na budowie,
  • nadzór projektu,
  • doradztwo techniczne,
  • kontrolę jakości i weryfikację ilości wykorzystywanych materiałów,
  • organizację pracy zgodnie z zasadami BHP.

O profesjonalny nadzór warto zadbać na wczesnym etapie prac – najlepiej już przy planowaniu stanu surowego budynku. Pozwoli to zapobiec wszelkim błędom i niedociągnięciom.

Dlaczego warto zainwestować w nadzór budowlany?

Nadzór budowlany pozwala nie tylko zachować dobrą jakość realizacji obiektu i materiałów. Główną korzyścią inwestycji w nadzór jest gwarancja realizacji inwestycji zgodnie z planowanym terminem. Co więcej, w ten sposób łatwo zapobiec dodatkowym i niepotrzebnym kosztom. Nasi Klienci nie muszą przejmować się żadnymi kwestiami organizacyjnymi, a przy odbiorze budynku mogą mieć pewność, że spełnia on wszystkie standardy pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności.