Kategorie
Blog

Co należy zgłaszać do nadzoru budowlanego przy kolejnych etapach budowy domu?

Budowa domu wymaga dopilnowania szeregu formalności, z których pozwolenie na budowę i złożenie w nadzorze budowlanym zawiadomienia o rozpoczęciu inwestycji to tylko początek drogi. Zobaczmy zatem co i kiedy zgłaszać do nadzoru?

Czym jest nadzór budowlany?

Nadzór budowlany to czynności, które związane są z kontrolą prac przebiegających na placu budowy, zarówno jeśli chodzi o dopilnowanie realizacji postanowień projektu, jak i  prowadzonej dokumentacji. Zgodnie z obowiązującym prawem przez cały proces powstawania domu inwestor ma obowiązek dokonywać okresowych zgłoszeń do powiatowego nadzoru budowlanego (czyli PINB).

Jak wygląda proces zgłoszenia rozpoczęcia budowy do PINB?

Tak jak napisaliśmy wyżej, w pierwszej kolejności należy dokonać zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych. Dokonuje się tego na piśmie na około 7 dni przed faktyczną datą planowanych robót. Do pisma należy dołożyć dodatkowo oświadczenie kierownika budowy (robót) o przyjęciu obowiązków kierowania budową, oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego (gdy realizowana inwestycja tego wymaga — budowa domu jest zwolniona z tego obowiązku). Gdy taki obowiązek powstanie, dodatkowo należy zawrzeć informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu umieszczanym na budowie, dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Niedopilnowanie tego zgłoszenia może skutkować oskarżeniem o tzw. samowolę budowlaną, która jako jedna z nielicznych nie ulega przedawnieniu.

Co należy zgłaszać do inspektora w związku z budową?

W trakcie całego procesu budowy domu w każdym momencie może być przeprowadzona kontrola poprawności wykonywanych prac. Jeśli inspekcja wykryłaby rażące odstępstwa od przedstawionej dokumentacji, nadzór może zatrzymać budowę. Mowa tu np. o takich przewinieniach jak budowa domu  o innych parametrach, odmienne jego usytuowanie, czy rozmieszczenie okien.

Jeśli w trakcie budowy dojdzie do zmiany kierownika budowy należy zgłosić to do PINB, a po zakończeniu budowy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy.