Kategorie
Blog

Jakich formalności należy dopełnić, by rozpocząć budowę domu?

Planując budowę domu, musimy liczyć się z dość dużą ilością spraw formalnych, przez które musimy przejść, jeszcze zanim tak naprawdę rozpoczniemy prace budowlane. Jak wiadomo, nie na każdym terenie będziemy mieli możliwość wybudowania domu jednorodzinnego, dlatego też pierwszą czynnością, jaką powinniśmy się zająć w tym kontekście, jest zakup odpowiedniej działki. W takich przypadkach należy przede wszystkim poznać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w urzędzie gminy lub miasta (w zależności do kogo należy dany teren). W przypadku gdy wybrany przez nas teren nie został objęty planem miejscowego zagospodarowania, wówczas musimy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub też prezydenta miasta, w którym trzeba zawrzeć niezwykle istotne dane dotyczące m.in. powierzchni zabudowy oraz powierzchni użytkowej domu, a także danych i parametrów z zakresu spraw technicznych takich jak na przykład sposób odprowadzania ścieków, a także szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wodę, jak również kąt nachylenia dachu. Ów wniosek musi koniecznie zostać uzupełniony o mapę zasadniczą lub katastralną terenu, a także warunki przyłączenia bądź oświadczenie o możliwości podłączenia do sieci.

Kolejne niezbędne formalności

Wśród formalności dotyczących rozpoczęcia budowy domu znajdziemy także uzyskanie decyzji o dostawie mediów, czyli tak naprawdę pozwolenia na budowę przyłączy instalacji sanitarnych. Niezbędna będzie także mapa do celów projektowych, która jest tworzona przez geodetów oraz opinia geotechniczna dotycząca należącej do nas działki. Istotnym elementem każdej budowy jest także stworzenie lub zakup projektu domu i jego adaptacja. Równie ważne jest tutaj również uzyskanie pozwolenie na budowę lub też w niektórych przypadkach po prostu zgłoszenie budowy. Dodatkowo, musimy zapatrzyć się też w tablicę informacyjną oraz oczywiście dziennik budowy, a także zgłosić rozpoczęcie prac.